feb 072012
 

O elektronických dokumentoch sa hovorí už nejakú tu dobu. No situácia na Slovensku je stále, tak povediac, v plienkach. Dostávame síce elektronické faktúry, ale v skutočnosti sa väčšinou nejedná o ozajstnú infraštruktúru elektronických dokumentov. Pozrime sa preto na to, aké trendy nás tento rok čakajú.

Zdroj: Microsoft

1. Životný cyklus informácii

Information Lifecycle Management (ILM), alebo správa životného cyklu informácii, sa prelína ako s Enterprise Content Managementom (ECM), tak s Records Managementom (RM). Cieľom všetkých je splniť potreby organizácie, či legislatívne nariadenia z hľadiska manažmentu informácií vo vzťahu k ľuďom, procesom a technológiám. Nové ECM platformy umožňujú pristupovať k ILM komplexnejšie, čo organizácie začnú masívnejšie využívať. Je možné teda očakávať zvýšený záujem o ILM a vďaka tomu aj o moderné a vyspelé ECM riešenia.

2. Koncept Enterprise 2.0

V minulom roku dospel koncept Enterprise 2.0, čiže koncept modernej organizácie s dôrazom na efektívne využívanie moderných technológii, do bodu, kedy bol schopný integrácie s kľúčovými procesmi, ako sú produktový vývoj, HR (ľudské zdroje), či zákaznícke služby. Tento rok bude koncept Enterprise 2.0 ešte predstavovať konkurenčnú výhodu, aj keď nie tak významnú, ako minulý. A v budúcom roku už bude ignorovaní E2.0 pre konkurencieschopnosť hendikepom. Významnú a nezastupiteľnou úlohou v E2.0 pritom zohráva Enterprise Content Management.

3. Plnenie regulačných nariadení

Regulačné nariadenia pre správu a uchovávanie informácii sú už niekoľko rokov v USA a v západnej Európe veľkou IT témou . Tento rok je možné očakávať ich ďalšie rozširovanie aj u nás, či už prostredníctvom regulačných orgánov, či u pobočiek zahraničných firiem. Regulačné požiadavky pritom môžu slúžiť ako vhodný spúšťací mechanizmus pre zvyšovanie efektivity a využívanie možností, ktoré IT ponúka. Kvalitné a moderné ECM je stredobodom týchto aktivít, pretože bez neho je značná časť regulačných nariadení iba zložito (ak vôbec) realizovateľná.

4. Mobilný prístup

Môžeme očakávať ďalšie prenikanie ECM do mobilných platforiem Android, Apple, RIM a Windows Mobile, poprípade dostupnosť prostredníctvom mobilných webových prehliadačov. Najprv sa mobilný prístup začne presadzovať v malých a stredných organizáciách, ktoré nie sú toľko zviazané procesmi a obecne sú pri adopcií nových trendov pohotovejšie, než veľké organizácie.

5. Špecializované zariadenia

Objavujú sa prvé zariadenia kombinujúce hardvér a ECM, podobne ako sa to stalo v oblasti databázy (napríklad Oracle Exadata), middlewaru (napríklad Oracle Exalogic) či BI (Business Intelligence) (napríklad Oracle Exalytics). Najlepšie predpoklady pre to majú výrobcovia, ktorí majú vo svojom portfóliu vhodný harvér aj softvér. V oblasti SMB existuje aj priestor pre účelové aliancie výrobcov zameraných týmto smerom.
 

Navrhované trendy z môjho pohľadu do veľkej miery odzrkadľujú reálne potreby užívateľov. Zvlášť rastúci trend mobilných platforiem, ktorý stále viac a viac zasahuje aj do podnikateľského prostredia núti výrobcov prísť s riešeniami ochrany citlivých dokumentov aj tu.

 

Zdroj: http://www.reselleronline.cz/trendy-v-elektronickych-dokumentech-2012-podle-cca

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)