feb 082012
 

Zdroj: deviantart.net

Tohto ročná zima na Slovensku prišla trošku po funuse, ale predsa. A keďže si väčšina z nás nevie predstaviť život bez svojich elektronických pomocníkov, je namieste otázka. Ako sa správne starať o batérie počas zimy?

Jedným z nebezpečenstiev, ktoré prístrojom v zime hrozia, sú teploty hlboko pod bodom mrazu. Batériám obvykle vyhovujú teploty v rozmedzí od 15°C do 20°C a akékoľvek extrémne vychýlenie z tohto optimálu, či už hore alebo dole, ich môže poškodiť. Dlhodobé pôsobenie silných mrazov by mohlo batérie dokonca úplne zničiť. Pokiaľ sa teda prístroje používajú pri veľmi nízkych teplotách, je vhodné ich ihneď po použití chrániť termoregulačným obalom, ktorý zamedzí ich premrznutiu. „Typickým účinkom mrazu na batérie je rýchly pokles ich kapacity, batéria za nízkych teplôt omnoho skôr signalizuje vybitie a rýchlo stráca energiu, a to aj keď sa akurát nepoužíva,“ vysvetlil Radim Tlapák, riaditeľ BatteryShop.cz. „Tento účinok je však našťastie iba dočasný. Pri prenesení do tepla sa väčšinou časť kapacity batérie opäť obnoví,“ dodal.

Styk batérie s ústredným kúrením alebo kachľami

Rizikový faktor pre batérie v zimnom období predstavuje tiež vysoká teplota, ktorú vydávajú kachle, či ústredné kúrenie. Odložením tašky s mobilným telefónom na rozpálené kachle, alebo používanie notebooku v bezprostrednej blízkosti radiátoru, sa batéria nebezpečne zahrieva, čím sa výrazne znižuje jej životnosť. Pri vystavení teplote vyššej než 60°C môže batéria v krajnom prípade aj explodovať. K dodržaniu štandardných teplotných podmienok by malo dochádzať aj pri nabíjaní batérie, vysoká teplota okolia môže spôsobiť jej nedostatočné dobíjanie.

Náhle prechody zo zimy do tepla

Pre zimné obdobie sú obvyklé časté prechody z tepla do zimy a naopak. Práve tieto radikálne zmeny teploty predstavujú značné riziko pre batérie digitálnych prístrojov. Pri príchode z mrazu do vykúrenej budovy totiž na vychladnutom prístroji kondenzujú vodné pary, ktoré môžu spôsobiť skrat. Tomuto je možné zabrániť uzatvorením prístroja do vzduchotesného igelitového vrecka, pary tak skondenzujú na povrchu vrecka a prístroj zostane ochránený pred vlhkosťou. Pokiaľ už ku kondenzácii došlo, v žiadnom prípade prístroj nezapíname, vyberieme z neho batériu a necháme ju vyschnúť za prirodzenej izbovej teploty. Ochranou proti oroseniu môže byť aj pozvoľnejší teplotný prechod, kedy sa prístroj najprv umiestni do chladnejšej miestnosti, kde sa postupne aklimatizuje.

Nebezpečenstvo pádu

V zime hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa na ľade, či pádu pri zimných športoch. Mobilný telefón vo vrecku, či notebook voľne položený v kabelke, môže pri náraze utrpieť vážne škody. Následky prípadného pádu môže zmierniť kvalitné puzdro – vypchatá taška na notebook zníži riziko poškodenia na minimum. Pri mechanickom poškodení batérie ju už v žiadnom prípade nevkladáme naspäť do pristroja, ani sa ju radšej nesnažíme sami opravovať. Pri menej vážnom poškodení je možná oprava v špecializovanom servise. Pokiaľ však dôjde k poškodeniu plášťa a vytekaniu elektrolytu, je nutné batériu odniesť do príslušného zberného miesta a kúpiť si novú.

Styk zo snehom

Rizikovým faktorom pre batérie mobilných telefónov, fotoaparátov a ďalších prístrojov je bezpochyby sneh. Pri používaní týchto prístrojov počas sneženia sa do ich vnútra dostáva voda, ktorá môže spôsobiť zničenie nielen batérie, ale aj celého mobilného zariadenia. Prístroj by teda mal byť za týchto podmienok chránený vodotesným obalom. Pokiaľ ku kontaktu so snehom predsalen dôjde, napríklad pri spadnutí prístroja do záveju, je nutné ho okamžite vypnúť. Z namočeného prístroja vyberieme batériu a necháme ju vyschnúť pri izbovej teplote. „Batériu rozhodne nesušíme pri otvorenom zdroji tepla, akým je ústredné kúrenie alebo oheň v krbe. Vysoká teplota v kombinácii s vlhkosťou ju môže nenávratne poškodiť,“ upozornil Radim Tlapák. Pri výraznejšom zasiahnutí vlhkosťou je rozumné batériu jemne osušiť bavlnenou handričkou a doniesť ju do špecializovaného servisu na odbornú analýzu prípadných škôd.

Zdroj : Jak pečovat o baterie v zimě

  One Response to “Ako sa správne starať o batérie počas zimy”

  1. Výborne si to všetko poskladal do jedného celku a
    o to v tejto téme ide.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)