nov 252016
 

Vítajte pri pokračovaní článku o založení testovacej verzie Microsoft Azure. Aby sme mohli vytvárať virtuálne stroje a používať služby Azure, potrebujeme platné alebo testovacie predplatné. Preto budeme pokračovať so založením testovacieho účtu.

 

Na založenie testovacieho účtu je potrebné mať platné Microsoft Live ID, ak ho nemáte, vráťte sa na prvý článok.

Ako si založiť Live ID a Azure testovaciu verziu 1/2

 

Ak ho máte, pokračujte pomocou nasledujúceho odkazu.

 

https://account.windowsazure.com/signup?offer=ms-azr-0044p&appId=102&l=en-gb&correlationId=7ab7e121-2bd8-4af9-8722-84d2ed9ee36d&wt.mc_id=AID549129_QSG_124792

 

azure_testovaci_ucet_registracny_formular_1

 

Ako prvé je potrebné zadať údaje o nás.

 

Krajina – slúži na identifikáciu, odkiaľ sú služby používané a nastavuje, ktoré služby môžu byť legislatívne použité v danej krajine. Zabezpečuje, aby dáta v službách boli ukladané čo najbližšie, a tak sa dosiahol najvyšší výkon a najnižšia odozva. Tento údaj nie je neskôr možné zmeniť a zároveň sa zobrazuje aj na faktúre, preto si dobre premyslite podľa organizácie, čo zvolíte.

 

First Name – krstné meno

 

Last Name – priezvisko

 

E-mail address for important notifications – emailová adresa na dôležité upozornenia ohľadne fakturácie, predplatných atď.. môžete zadať rovnakú alebo inú adresu než je Live ID.

 

Work Phone – telefón do práce, slúži pre potreby technickej podpory.

 

Organization – Obchodný názov spoločnosti

 

Company VatID – daňové registračné číslo DIČ alebo SKDIČ, ktoré sa tiež zobrazuje na faktúre, avšak je možné ho zadať aj neskôr, no jeho zadanie vrelo odporúčam hneď, aby ste na to nezabudli a neskôr ho už do vystavenej faktúry nedopíšete, ak ho zadáte neskôr, bude vždy len na nových.

 

Po zadaní všetkých údajov pokračujeme stlačením next.

 

azure_testovaci_ucet_registracny_formular_2

Formulár sa prepne do časti 2, kde je potrebné zadať telefónne číslo. Overenie je možné buď telefonickým hovorom alebo sms správou. Vyberieme spôsob, ktorý nám najviac vyhovuje. Po zvolení spôsobu sa nám odokryje pole pre identifikačný kód.
azure_testovaci_ucet_registracny_formular_3

 

Zadáme overovací kód a stlačíme Verify na overenie kódu. Po jeho overení sa formulár prepne do tretej časti, ktorou je zadanie údajov o platobnej karte. Tejto operácie sa netreba báť, slúži iba na overenie, že kartu máte a že s ňou môžete disponovať. Nebudú z nej stiahnuté žiadne prostriedky, a tak isto ju nebude možné použiť bez toho, aby ste najprv aktualizovali účet z testovacej na platenú verziu.

azure_testovaci_ucet_registracny_formular_4

Pod údajmi na karte zadajte ešte poštovú adresu, ktorá sa taktiež použije na fakturačné účely. Jedno drobné upozornenie, poštové smerové číslo zadávajte priamo v požadovanom formáte 123 45, inak vám ho formulár neakceptuje. Pokračujte stlačením Next. Dostaneme sa na posledný krok.

azure_testovaci_ucet_registracny_formular_5

 

V tomto kroku musíme súhlasiť so zmluvnými podmienkami používania služby. Podobne ako v iných formulároch môžeme voliteľne súhlasiť so zasielaním informačných letákov. Registráciu dokončíme stlačením Sign up. Následne sa spustí generovanie nášho predplatného. Toto okno nezatvárajte, kým Vás neprepne na druhú stránku, kde je informácia, že vaše predplatné vám príde emailom, mohlo by dôjsť k poškodeniu procesu. Generovanie predplatného môže trvať niekoľko minút.

 

azure_testovaci_ucet_dokoncena_registracia

 

Vaše vygenerované Subscription ID nedávajte nikomu. Slúži neskôr ako kľúč pre dešifrovanie faktúry v PDF formáte, podobne ako to robia mobilní operátori a častokrát slúži ako jeden z overovacích bezpečnostných prvkov.

 

Potrebujete poradiť? Máte iné otázky? Neváhajte mi napísať.

  2 komentáre to “Ako si založiť Live ID a Azure testovaciu verziu 2/2”

  1. […] Ako si založiť Live ID a Azure testovaciu verziu 2/2 […]

  2. […] Ako si založiť Live ID a Azure testovaciu verziu 2/2 […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)